КНОБ
Регионална колегия
София град и София област

Регионална колегия София – град и София-област е учредена на 31.08.2009 г. в София и e утвърдена от УС на КНОБ на 24.03.2010 г. Регионална колегия София-град и София-област е сдружение на доброволен принцип на независими оценители, членове на КНОБ. Регионалната колегия не е юридическо лице, но формира и изпълнява собствен бюджет.

Полезна информация

Подаване на годишен отчет на оценителя

Годишните отчети се подават в периода 1-ви Януари до 30-ти Юни всяка година.

Нормативни документи

на независимите оценители в България

Събития

Минали и предстоящи събития

НОВИНИ ЗА ОЦЕНИТЕЛИТЕ ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ

ВСИЧКИ НОВИНИ >>>