Начало » Документи за членство в КНОБ и РК

Документи за членство в КНОБ и РК СГСО

Заявление и Декларация

Съгласно Правилника за учредяването, устройството и дейността на Регионалните колегии на КНОБ, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не.