Начало » Как наличието на енергиен сертификат би повлияло при оценка на недвижими имоти

форма за Участие  в Квалификационни Мероприятия

З А Я В Л Е Н И Е

за участие в квалификационно мероприятие дискусия на тема:

„Как наличието на енергиен сертификат би повлияло при оценка на недвижими имоти“

17 -19 май 2024 год.

Модератор: Инж. Георги Георгиев, MRICS RV, REV

  Цена на мероприятието:

  За двойна стая:

  За единична стая:

  Получател: КНОБ, текст в пл. нареждане: Участие в квалиф. мероприятие на 17-19 май 2024 год., трите имена на участника и ЕГН Фактурите се издават за участника лично, в съответствие с извършеното плащане; Ако плащането е извършено от юридическо лице, фактурата се издава на юридическото лице, като в това заявление се посочват данни за юридическото лице:

  Моля, прикачете платежното нареждане.

  С подписване на настоящото заявление, заявителят декларира, че дава съгласие КНОБ да съхранява и обработва предоставените лични данни. Крайна дата за регистрация 18.04.2024г. За повече информация: РК София град и София област тел.: 0884 440 990 лице за контакт: г-жа Райна Бойдева