Начало » Новини

Актуални новини

Общо събрание на Регионална колегия София-град София-област към Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ ще се проведе на 25.11.2023 г. /събота/ от 09:00 часа в гр. София, ФНТС България, ет.2, зала 3”

Общо събрание на Регионална колегия София-град София-област към Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ ще се проведе на 25.11.2023 г. /събота/ от 09:00 часа в гр. София, ФНТС България, ет.2, зала 3”

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СГСО ПРИ КНОБЗА ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 27.11.2022 год. – 24.11.2023 год. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД от Райна Динева - контрольор на РК София-град и София-област /РК СГСО/ за контролната дейност през периода 27.11.2022 г. до 24.11.2023...

Общо събрание на Регионална колегия София-град София-област към Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ се проведе на 26.11.2022 г. /събота/ от 09:00 часа в гр. София, ФНТС България, ет.2, зала 3”

Общо събрание на Регионална колегия София-град София-област към Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ се проведе на 26.11.2022 г. /събота/ от 09:00 часа в гр. София, ФНТС България, ет.2, зала 3”

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ Съветът на Регионална колегия София-град и София-област /РКСГСО/ на основание чл. 30(5) от Устава и чл. 13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо Събрание на  26 ноември /събота/ от 09:00...

ОТЧЕТ на НЕЗАВИСИМИЯ ОЦЕНИТЕЛ за 2021 г.- СРОК ДО 30.06.2022 г.

ОТЧЕТ на НЕЗАВИСИМИЯ ОЦЕНИТЕЛ за 2021 г.- СРОК ДО 30.06.2022 г.

Уважаеми  колеги, НАПОМНЯМЕ, ЗА ТЕЗИ КОИТО НЕ СА ПРЕДАЛИ  ОТЧЕТИТЕ СИ ЗА 2021 ГОДИНА От днес 20.06.2022 г. до крайния срок за предаване на отчетите на независимите оценител за 2021 г. остават десет работни дни. На основание чл. 10, ал. 2 от...

Съвета на РК СГСО приветства присъединяването на нови членове към нашата Колегия

Съвета на РК СГСО приветства присъединяването на нови членове към нашата Колегия

Желаещите да станат членове на РКСГСО, трябва да са платили членски внос за съответната година и да попълнят заявление и декларация, в които да посочат към коя РК желаят да се присъединят.От сайта ни можете да свалите Документите за членство и банковата сметка, по...

Регионална колегия София – град и София – област притежава библиотека, която се намира и ползва от членовете й в офиса на колегията.

Регионална колегия София – град и София – област притежава библиотека, която се намира и ползва от членовете й в офиса на колегията.

Библиографска справка   СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИТЕРАТУРА:   1. Управление на риска Автор: доц.д-р Серафим Петров Издателство „Авангард Прима”, София 2010 г. 2. Наръчник на съдебния експерт – първо издание Авторски колектив с научен ръководител проф.д-р на...