Начало » 07 | 11 | СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ – ТЕГОВА 2022

форма за Участие  в Квалификационни Мероприятия

З А Я В Л Е Н И Е

за участие в квалификационно мероприятие дискусия на тема:

„СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ – ТЕГОВА 2022“

07 Ноември 2023 год.

Модератор: инж. маг.икономист Соня Йочева

Цена на мероприятието