Начало » 17 | 11 | БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

форма за Участие  в Квалификационни Мероприятия

З А Я В Л Е Н И Е

за участие в квалификационно мероприятие дискусия на тема:

„БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ“

17 Ноември 2023 год.

Модератор: инж.Антон Михайлов

Цена на мероприятието