Библиографска справка

 

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИТЕРАТУРА:

 

1. Управление на риска
Автор: доц.д-р Серафим Петров
Издателство „Авангард Прима”, София 2010 г.

2. Наръчник на съдебния експерт – първо издание
Авторски колектив с научен ръководител проф.д-р на ик.н. Иван Душанов
Издателство „Счетоводна къща” ЕООД, София 2001 г.

3. Списание Независим оценител, бр.2/2012 г.
Редакционен съвет: Ботю Борисов et al.
Издателство „Леонардо да Винчи”

4. Наръчник на бизнес оценяване-Методи , техники, разчети, анализи
Автор: Никола Христович
Издателство: „ФинСис” 1993 г.

5. Юридическа отговорност на независимите оценители и на регистрираните
одитори
Автор: Десислав Начков
Издателство:”Фенея”2010 г.

6. Приватизационният договор.Същност, Особености и Правно действие
Автор: Георги Хорозов
Издателство:”СИБИ”София 2000 г.

7. Следприватизационият контрол
Автор: Георги Хорозов
Издателство:”СИБИ”София 2000 г.

8. Геодезически и картографски методи в ландшафтната архитектура и екологията
Автор: доц. д-р инж.Венета Коцева
Издателство: Военногеографска служба 2012 г.

9.Етюди по история на геодезията и картографията в България
Автор: доц. д-р инж.Венета Коцева
Издателство: Военногеографска служба 2013 г.

10. Коментар върху закона за публичното-частно партньорство и правилника за
неговото прилагане.
Автор: Александър Трифонов
Издателство: Изадтелски консорциум КОТА 2013 г.

11. Определяне на стойността на компаниите
Автор: Димитър Ненков
Издателски комплекс УНСС, София 2015 г.

12. Политическите процеси и Общественото мнение в България през 2016 г.-
Годишен обзор-Първо издание 2017 г.
Издателство:”Сиела норма”- Алианс Принт

13. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЦЕННЬIХ БУМ АГ И БИЗНСА
РЕДАКТОР: И.В.КОРСУКОВОЙ
Издателство:”УНИВЕРСИТЕТ СИНЕГРИЯ”, МОСКВА 2016г.

14. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ-УЧЕБНО ПОСОБИЕ
Автор: О.Ф.МАСЛЕНКОВА,
Издателство:”КНОРУС, МОСКВА 2017 Г.

15. ОЦЕНКА КОМПАНИЙ ПРИ СЛИЯНИЯХ И ПОГЛОЩЕНИЯХ
Автори: ФРЭНК ЭВАНС, ДЭВИД БИШОП
Издателство:”АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР” 2017 г.

16. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ
УЧЕБНО ПОСОБИЕ,
Автори: Л.Е.БАСОВСКИЙ, Е.Н. БАСОВСКАЯ
Издателство:”ДОМ ИНФРА -М, 2011г.

17. ОСНОВЬI ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
УЧЕБНО ПОСОБИЕ
Автори:Г.А.Маховикова, Т.Г.Касьяненко
Издателство:”BOOK.ru,
” Москва, 2016 г.

18. Agile. Оценка и планирование проектов
Автор: Майк Кон
Издателство:”Альпина ПАБЛИШЕР”, Москва 2018 г.

19. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ. ОЦЕНКА, УПРАВЛЕНИЕ,
ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ
Автори:А.С. Шапкин, В.А. Шапкин
Издателство:”Дашков и К”, Москва 2013 г.

20. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ С ОЦЕНКОЙ РИСКОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТОВ
Автор: В.Л. ГОРБУНОВ
Издателство:” РИОР ИНФРА – М”, Москва 2016 г.

21. ИНФРАСТРУКТУРА ИННОВАЦИЙ И МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СОСТОЯНИЕ, ОЦЕНКИ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Автори:В.Я.Вилисов, А.В.Вилисова
Издателство:” РИОР ИНФРА – М”, Москва 2015 г.

22. ИННОВАЦИОНЫЙ БИЗНЕС ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОЦЕНКИ АКТИВОВ
Автор:К.В.Сафарян
Издателство: „ДЕЛО”, Москва 2010 г.

23. ИННОВАЦИОНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХОЬЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ И ЕГО
ОЦЕНКА
Автори: И.П. Дежкина, Г.А. Поташева
Издателство:” ИНФРА – М”, Москва 2010г.

24, АБОНАМЕНТ:

24.1. Вопросьi оценки N 03 2018 г.
24.2 Вопросьi оценки N 04 2018 г.
24.3. Вопросьi оценки N 01 2019 г.
24.4. Вопросьi оценки N 02 2019 г.
24.5. Вопросьi оценки N 03 2019 г.
24.6. Вопросьi оценки N 04 2019 г.
24.7. Вопросьi оценки N 01 2020 г.
24.8. Вопросьi оценки N 02 2020 г.
24.9. Вопросьi оценки N 03 2020 г.
24.10. Вопросьi оценки N 04 2020 г.
24.11. Вопросьi оценки N 01 2021 г.
24.12. Вопросьi оценки N 02 2021 г.
24.13. Вопросьi оценки N 03 2021 г.
24.14. Вопросьi оценки N 04 2021 г.
24.15. Вопросьi оценки N 01 2022 г.
24.16. Вопросьi оценки N 02 2022 г.
24.17. Вопросьi оценки N 03 2022 г.
24.18. Вопросьi оценки N 04 2022 г.
24.19. Вопросьi оценки N 01 2023 г.
24.20. Вопросьi оценки N 02 2023 г.