Желаещите да станат членове на РКСГСО, трябва да са платили членски внос за съответната година и да попълнят заявление и декларация, в които да посочат към коя РК желаят да се присъединят.
От сайта ни можете да свалите Документите за членство и банковата сметка, по която да платите членския си внос.