Уважаеми  колеги,

НАПОМНЯМЕ, ЗА ТЕЗИ КОИТО НЕ СА ПРЕДАЛИ  ОТЧЕТИТЕ СИ ЗА 2021 ГОДИНА

От днес 20.06.2022 г. до крайния срок за предаване на отчетите на независимите оценител за 2021 г. остават десет работни дни.

На основание чл. 10, ал. 2 от ЗНО Отчета за 2021 г. се предава до 30.06.2022 г.,включително електронно в сайта на КНОБ.

Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1 от ЗНО независимият оценител се заличава от Регистъра на независимите оценители при неизпълнение на задължението по чл. 10, ал. 2 от ЗНО.